Adviesbureau Seinpost uit Waalwijk in Nederland is sponsor van Yes. En daar zijn we uiteraard erg blij mee. Vooral ook omdat Seinpost op het zelfde werkterrein als Yes actief is.
Zoals Lars Pijlman, directeur van Seinpost, zelf zegt: “Bij ons werken een twintigtal adviseurs waarvan er een aantal actief is op het terrein van jeugd en welzijn.

Centraal thema daarin is het laten ontwaken en versterken van de eigen kracht van/in jongeren. Seinpost ontwikkelt, net als de stichting Y.E.S. in Suriname, manieren en projecten die ten doel hebben dat jongeren voor hun eigen ontwikkeling en toekomst het roer zelf in handen nemen. Niet afwachten welke koers anderen (ouders, professionals, leraren e.d.) voor hen uitstippelen, maar zelf bepalen welke stip op de horizon wordt gezet. Dat is de belangrijkste stap die je als tiener moet zetten: in je eigen kracht komen en van daaruit vertrekken. Dat Seinpost in haar adviesportefeuille ‘Jeugd’ overeenkomsten ziet met de ambities van Y.E.S., spreekt voor zich. Een duwtje in de rug van Seinpostzijde ligt daarom voor de hand.

Als u meer wilt weten van Seinpost, dan raden wij u van harte de website van Seinpost aan: www.seinpost.com. U kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief. Elke maand wordt er niet alleen aandacht besteed aan actuele thema’s in het jeugdbeleid, maar ook op het terrein van lokale en regionale economie en de synergie tussen sociaal, economisch en fysiek beleid.
Seinpost signaleert achtergronden en belicht trends.

Delen: