Het jaar begon voor YES met een shock. Op 31 december 2012 kregen wij de melding dat onze website gehackt was! Ik kon het werkelijk niet geloven…

Ik heb mij er een moment mee bezig gehouden wat de psychologie achter de daad van dit soort machtsvertoon zou kunnen zijn, maar al snel kwam ik tot de conclusie dat dit even onzinnig was als de daad zelf. Inmiddels is na wat consternatie de schade herstelt en nog meer dan dat, met trots hebben wij nu een geheel vernieuwde website! Met heel veel dank aan Bryan Walker die met heel veel toewijding onze website een geheel nieuwe look heeft gegeven.

YES NL
Op 4 december 2012 was het dan eindelijk zover. De oprichting van YES NL is een feit. Het bestuur bestaat uit; Marc de Jong Luneau (voorzitter), Iris Dekker (secretaris), en Arjen de Haan  (penningmeester). Het is een understatement als ik zeg dat ik zeer blij ben met dit initiatief en deze drie prachtige mensen in het bestuur! De stichting zal zich voornamelijk bezig houden met het genereren van geldstromen om het werk van Youth Empowerment Suriname te ondersteunen. Het volgende goede nieuws is; mw. professor Gloria Wekker heeft voor YES een aanbevelingsbrief geschreven die wij mogen bijvoegen bij de projectaanvragen die wij indienen bij fondsen. Langs deze weg wil ik mw. Wekker opnieuw ontzettend bedanken voor haar geweldige  vorm van support aan het werk van YES!

LTS
Ons pilot trainingstraject op de LTS is in zijn laatste fase. We hebben voor de kerstvakantie een tussen evaluatie gesprek gehad met de schoolleiding en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er een aantal factoren spelen waardoor de participatie van de leerlingen niet op het niveau is zoals wij dat hadden gehoopt. Bij de aanvang van het traject hadden wij een deelnamelijst met daarop 42 jongens. We hebben echter nooit met alle jongens kunnen starten. Uit de evaluatie zijn de volgende conclusies gekomen, namelijk; gedwongen deelname aan de trainingen blijkt niet haalbaar, leerlingen weigeren om te komen; een deel van de jongens woont te ver om ’s middags  weer op tijd op school terug te zijn voor de training; de grote verschillen in leeftijd en leerniveau binnen de groep creëert een uiterst complexe groepsdynamiek. De groep waarmee we nu werken bestaat uit 19 leerlingen. De jongens doen heel erg hun best en we gaan er vanuit dat deze groep ook het traject zal afronden en op 14 februari hun certificaten in ontvangst zullen nemen.

George Asin
Op deze school hebben we dit jaar voor het eerst besloten om naast de jongeren uit de 4e klas, ook de jongeren uit de 3e klas de mogelijkheid te bieden om de YES training te volgen. Vanuit dit besluit zijn wij akkoord gegaan met een groep van 45 leerlingen. Al snel bleek dat wij niet goed nagedacht hadden over de groepsdynamiek tussen de 3e en 4e klassen. Veel leerlingen uit de 3e klas die zich ingeschreven hadden hebben vlak voor de aanvang van het traject aangeven dat zij toch liever volgend jaar de training wilde volgen. We zijn hierdoor uiteindelijk gestart met een groep van 32 leerlingen. We zien geweldige groeiprocessen bij de jongeren en ook na al die jaren dat ik met jongeren werk, ben ik nog steeds diep geraakt door hun eerlijkheid en moed. We gaan de komende 2 weken aan de slag met de groep om zich voor te bereiden op de presentaties die ze gaan geven voor hun ouders en familie op 2 februari.

YES team training
De teamtraining die op 15 december heeft plaats gevonden, was een nieuwe ervaring voor iedereen. Ik verkeerde dit keer in een geheel nieuwe positie, namelijk die van observeerder. Bryan Walker heeft het YES team een training aangeboden. Vanuit zijn achtergrond en ervaring (zie www.brycom.org) heeft hij een zeer complete training neergezet. Zo nu en dan levert netwerken iets buitengewoons op. De samenwerking tussen YES en Bryan Walker is zo een verbinding. We zijn inmiddels druk bezig met een aantal mooie samenwerkingsprojecten voor de toekomst.

To be continued….!

YES WE CAN!

Heel veel dank voor jullie support, interesse en donaties.

Brasa,

Apana van Leeuwaarde

Delen: