Het afgelopen traject heeft YES een pilot gedraaid op de LTS en voor de tweede keer Empowerment trainingen gegeven op de Georg Asin Mulo. Allereerst enkele citaten uit de door de leerlingen van de George Asin ingevulde eindevaluatieformulieren.

“Ik stel mezelf nu meer open voor mensen”

“Ik geloof nu meer in mezelf!”

“Ik heb dingen geleerd die ik kan toepassen in mijn levenscarrière om zo mijn doelen te bereiken!”

“Ik heb gezien dat het niet te laat is en dat ik het wel kan en over mogelijkheden beschik!”

“Tijdens de training heb ik mezelf beter leren kennen, waardoor ik nu weet wat ik eigenlijk wil in mijn leven en waarom!”

“Ik vertrouw mezelf nu compleet en weet dat ik alles kan en geen vrees hoef te hebben!”

De leerlingen van de George Asin gaven zonder uitzondering de training een cijfer tussen de 8 en 10! Bij de vraag met  hoeveel procent hun zelfvertrouwen is gegroeid, varieerde  de antwoorden tussen de 70% en 100%. En 90% van alle leerlingen is zich 80% tot 100% meer bewust geworden van hun manier communiceren. In de training doen we veel oefeningen waarbij de leerlingen ontdekken welke kwaliteiten ze hebben, ook worden ze zich door middel van oefeningen en het delen van gevoelens bewust van hoeveel ze met elkaar gemeenschappelijk hebben. Hierdoor voelen zij zich minder eenzaam en onzeker. Het communicatiemodel waar YES mee werkt (een aangepaste versie van de geweldloze communicatie methodiek van Marshall Rosenberg) loopt als een rode draad door het traject en er worden veel rollenspellen gedaan om ze optimaal bewust te maken van de verschillende keuzes in communicatie en de effecten hiervan.

Het leerproces voor YES

De mooie evaluaties en feedback van de leerlingen nemen niet weg dat wij als organisatie kritisch  moeten kijken naar de gedraaide trajecten. Wij hebben evaluatiegesprekken gehad met de scholen, ouders, het bestuur en met het trainersteam.

In mijn vorige update gaf ik aan dat het niet werkt om op de MULO de 3e en 4e klassen een gezamenlijke training aan te bieden. Veel van de leerlingen uit de 3e klas gaven aan zich oncomfortabel te voelen om in de minderheid te zijn ten opzichte van de 4e klassers en liever volgend schooljaar deel te nemen.  Het traject zal vanaf nu weer alleen voor de 4e klassen aangeboden worden. Ik heb met jullie de vorige keer gedeeld welke zaken naar voren zijn gekomen in de pilot op de LTS. Een korte recap : gedwongen deelname aan de trainingen blijkt niet haalbaar; leerlingen weigeren te komen; een deel van de jongens woont te ver om ’s middags weer op tijd op school terug te zijn voor de training; de grote verschillen in leeftijd en leerniveau binnen de groep creëren een uiterst complexe groepsdynamiek.  Het was een grote uitdaging voor het team. Nu het traject afgelopen is, moet ik weer duidelijk tegen mezelf zeggen: ‘Apana, het was een pilot ‘. Slechts tien jongeren hebben het traject helemaal afgerond. We hebben in de eindevaluatie met de LTS  duidelijk aangegeven dat er gekeken moet worden naar mogelijkheden om een trainingstraject aan te bieden binnen schooltijd of dat er een residentieel  traject voor deze jongeren moet worden gecreëerd. Het grootste gedeelte van deze jongeren heeft een omgeving nodig waarbij er geen afleiding (verzuim) mogelijk is en er meer groepsveiligheid kan ontstaan door intensieve community building activiteiten. Met meer ruimte voor sport en spel ondervang je ook hun grotere behoefte aan lichaamsbeweging. Er zijn afspraken met de school gemaakt dat er ook met de onderwijsinspectie gesprekken gevoerd zullen worden m.b.t. de mogelijkheden voor het volgende schooljaar. Het Ministerie van Onderwijs is zich ervan bewust dat het belangrijk is om de leerlingen van de LTS scholen meer ondersteuning te bieden, zodat de hoge percentages schooluitval en verzuim verlaagd worden.

Tot slot wil ik duidelijk stellen dat, ondanks alles, wij prachtige dingen hebben zien gebeuren in de ontwikkeling van de jongens die zijn blijven komen. Hieronder citaten van een van de jongens van de LTS:

“Wat ik eruit heb gehaald, is dat je problemen niet door vechten, maar door praten beter en sneller kan oplossen!”

“Ik ben blij dat jullie zo een training geven om jongeren bewust te maken van hun keuze in het leven, zodat ze niet het verkeerde pad op gaan! “

De coachingstrajecten

Inmiddels zij we gestart met de coachingstrajecten. Tijdens deze trajecten gaan we verder de diepte in met de leerstof uit de trainingen. Van de George Asin Mulo hebben achttien jongeren aangegeven graag nog een periode door YES ondersteund te willen worden. We hebben deze jongeren opgedeeld in drie groepen van zes leerlingen. Door de kleine groepen kunnen we veel aandacht geven aan hun persoonlijke problematiek/uitdagingen en ze ook krachtig ondersteunen in hun studieplanning! Het traject duurt tien weken en zal worden verlengd als blijkt dat de leerlingen hier behoefte aan hebben. Van de LTS groep volgen drie jongens het coachingstraject. Daarnaast begeleiden we nog een groep leerlingen van de Georg Asin Mulo die het vorige examenjaar niet hebben gehaald.
YES neemt de verantwoordelijkheid om oud-leerlingen te blijven ondersteunen. Het coachingstraject is ook voor YES zeer waardevol, want om nog zo intensief met deze jongeren verder te werken is niet alleen leerrijk maar ook hart verwarmend.   

Afscheid

YES neemt afscheid van een oud  teamlid; Edward Geerlings, hij was vanaf  de start van YES betrokken als trainer. Namens het bestuur en het team wensen wij Edward heel veel goeds met zijn werk en gezin en bedanken hem voor de mooie samenwerking. We willen in het YES team evenveel mannen als vrouwen hebben, dit is niet gemakkelijk in verband met de schaarste aan mannen in deze branche. Na een zoektocht hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met potentiële mannelijke teamleden.  Na de Paasvakantie vindt er een trainersweekend plaats en dan zal het uiteindelijke team vastgesteld worden.

To be continued….!

YES WE CAN!

Iedereen weer heel veel dank voor jullie support en donaties!

Brasa,

Apana van Leeuwaarde

Delen: