De eindexamenuitslagen zijn bekend. Van onze YES leerlingen is 44% geslaagd voor hun MULO diploma, 24% heeft herexamen en 32% is afgewezen en zal opnieuw de 4e klas moeten doen. Deze cijfers wijken niet af van de cijfers van de eind examen leerlingen die niet de YES training hebben gevolgd. We komen nu dus op het moeilijke punt van de meetbaarheid van het effect van empowerment.
De scholen willen natuurlijk vooral dat hun slagingspercentage zoveel mogelijk stijgt en ook YES ziet graag op dit punt een  stijging. Wij zijn ons echter maar al te bewust dat voor de stijging van deze percentages een heleboel factoren een aanzienlijke rol spelen. Het grootste gedeelte van de YES leerlingen komt uit een sociaal maatschappelijke achtergrond waarbij er sprake is van een meervoudige achterstand en problematiek. We hebben bij onze jongeren een duidelijke groei kunnen waarnemen in hun zelfbewustzijn en een krachtiger zelfvertrouwen en dit zal zeker van invloed zijn op het behalen van hun doelen en hun bijdragen aan de maatschappij. Over het belang van het investeren in persoonlijke ontwikkeling voor de jongeren bestaat geen twijfel en het is tevens van belang om te kijken hoe we optimaal kunnen bijdragen aan stijgende slagingspercentages.

Feedback van de jongeren over YES
We hebben afscheid genomen van jongeren die ook het YES-natraject hebben gevolg. We hebben ze het hele schooljaar elke week gezien, dus jullie begrijpen dat het afscheid best emotioneel was. Wij hadden als cadeautje voor alle leerlingen  T-shirts laten drukken met ons logo voorop en op de achter kant onze power yell : YES we can! De shirts zijn voor 50% gesponsord door Prografix een bedrijf met een maatschappelijk betrokken hart! We hadden van de leerlingen gevraagd of ze nog een aantal regels over YES wilde schrijven en dan het liefst metaforisch. Hieronder volgt een greep uit hun rakende woorden…

Het YES traject is als een kind die in een donkere kamer zat en plotseling licht in de kamer ziet.

  • Ik heb geleerd hoe ik moet omgaan met dingen die me kwetsen en hoe ik het specifiek moet uiten.
  • The wall I build felt into little tiny pieces when YES came around!
  • Ik heb heel veel liefde en verbinding gevoeld tijdens YES.
  • I was a caterpillar before YES and now I’m a butterfly with all the colors of the rainbow who knows its qualities.
  • In tijden van verdriet kon ik mezelf zijn en ik heb mensen beter leren begrijpen.
  • De YES training is als een boom die steeds aan het bloeien is.
  • Door YES heb ik geleerd hoe belangrijk en bijzonder het is je zelf te zijn.
  • Voor YES sprak ik heel weinig en soms helemaal niet. Nu praat ik heel veel. Ik ga deze training nooit kunnen vergeten, omdat het veel verandering in mijn leven heeft gebracht.
  • Ik ben een doorzetter en een sterke dame geworden door deze training. Ik zeg met alle trots en een big smile Yes I Can do it now!
  • Ik ben nog nooit zo bewust geweest van mijn talenten, mijn valkuilen, mijn afleidingen en mijn doelen.

YES empowerment training op de LTS
Zoals ik al eerder met jullie heb gedeeld, heeft YES een duidelijke visie over dat het noodzakelijk is om meer jongens te bereiken in onze maatschappij. Wij zijn erg blij dat wij vruchtbare gespreken hebben gevoerd met de schoolleiding van LTS 2 in Paramaribo. De directeur kwam met het voorstel om ons vooral te gaan richten op de groep jongens op deze school die al een stuk ouder is en al 1 en soms 2 keer het eind examen niet heeft gehaald. De uitdaging is groot om met deze groep leerlingen aan de slag te gaan. We zullen de pilot training op de LTS gaan starten in de tweede week van oktober. Tijdens het trainingstraject van 12 weken blijven we intensief overleg hebben met de school. Ook zal het YES team extra tijd vrijmaken voor evaluaties en eventueel tussentijdse aanpassingen van het curriculum. We zien erg uit naar een zeer leerrijke periode met de leerlingen en een krachtige samenwerking met de school.

YES team voor het nieuwe schooljaar
Zolang YES niet de financiële middelen heeft om mensen fulltime in dienst te nemen, zal het team met uitzondering van mij zelf, bestaan uit mensen die een fulltime-baan hebben en daarnaast ook werkzaam zijn bij YES. Dit brengt met zich mee dat deze combinatie soms uiteindelijk niet meer haalbaar is op langere termijn. Onze zeer gewaardeerde collega Cor Marengo heeft recentelijk zijn gezin uitgebreid en we zijn samen tot de conclusie gekomen dat het voor het komende schooljaar niet mogelijk is qua tijdsverdeling om mee te draaien in het team. Cor is  een van de YES trainers die vanaf de oprichting van YES tot het team heeft behoort. Bij deze namens het hele team opnieuw onze dank voor je inzet en toewijding Cor. Heel veel succes met alles en we houden contact!
In Juli heeft YES een “train de trainer”-weekend gegeven. Er waren 5 nieuwe trainers aanwezig plus onze oudgediende Edward Geerlings en Sabine de Vries. Inclusief mijzelf bestaat het YES team nu officieel uit 8 mensen. Het weekend was zeer intens en bijzonder. De teamspirit die we met elkaar in 48 uur hebben kunnen creëren is van hoog niveau. De nieuwe teamleden zijn heel divers in hun achtergrond. Jamie King (bedrijfseconomie), Rachel wittenberg (toerisme-industrie), Tolin Alexander (toneelregisseur), Dion van Hetten (militair), Jonathan Geerlings (student psychologie). Ik kan echt met trots en dankbaarheid zeggen dat ik heel blij ben dat het gelukt is om zo een complementair team bijeen te krijgen. YES we can!

Bestuursvergaderingen
Een van de belangrijke punten die besproken zijn in de afgelopen vergaderingen is dat we voor dit nieuwe schooljaar methodes ontwikkelen voor de reële meetbaarheid van de effecten van onze trainingen. Sabine de vries zal zich vanuit haar achtergrond als sociologe hierover gaan buigen. We denken dat dit in zijn algemeen belangrijk is en met name voor de scholen en toekomstige financierders. Een andere belangrijk  punt is dat we hebben besloten om voor het komende schooljaar de trainingen niet perse aan te bieden aan 4e klassen, maar aan leerlingen vanaf 16 jaar ongeacht in welke klas ze zitten. Hiermee creëer je een situatie dat een deel van de leerlingen de training kan volgen voor het examenjaar en de kans dat ze hun examenjaar betere resultaten halen hierdoor kan toe nemen.
We blijven ons ontwikkelen met veel inspiratie en passie, YES WE CAN!
Heel veel dank voor jullie interesse en support!
Brasa,
Apana van Leeuwaarde   

Delen: