Het heeft wat langer geduurd dan de bedoeling was, maar hier is dan eindelijk een video van de residentiële empowerment training 2017. 27 jongeren hebben keihard gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling en moedige stappen gezet. De 4-daagse training die eind augustus heeft plaatsgevonden staat niet op zichzelf. De jongeren volgen ook nog 3 follow-up trainingsdagen verspreid over de rest van het jaar. Tijdens deze verdiepingsdagen gaan wij onder andere verder aan de slag om de jongeren te coachen in hun uitdagingen die ze tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Op de laatste follow-up dag op 16 december zullen ze de eindtoets doen en krijgen zij hun certificaat.

YES heeft een extreem drukke periode achter de rug
In de vorige nieuwsbrief maakten wij al bekend dat YES sinds 1 maart naast haar reguliere projecten ook bezig is geweest met de intensieve voorbereidingen van het IGROW project. Een bijzonder belangrijk project voor Suriname. Afgelopen week was het eindelijk zover: 30 oktober 2017 heeft de feestelijke launch plaatsgevonden. De rol van YES binnen het IGROW project is het geven van empowerment trainingen waarbij jongeren bewust gemaakt worden over Gender Based Violence (GBV) en Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR). De training zal een bijdrage leveren aan het hoofddoel van het project: “Samenwerken aan een veilige school”. De YES-IGROW training duurt 20 weken. We werken vanaf nu elke week met meer dan 300 leerlingen op 3 verschillende LBO scholen.

De projecten in het schooljaar 2016/2017
We kunnen terugkijken op een bewogen en succesvol projectjaar. De vele stakingen in het onderwijs, een van de gevolgen van de diepe economische malaise waarin Suriname verkeert, maakte het uitvoeren van onze projecten er niet makkelijker op. Door deze situatie zijn de geplande empowerment trainingen voor de leerkrachten helaas niet doorgegaan. Wel hebben wij alle projecten met de leerlingen kunnen uitvoeren op onze twee projectscholen. In totaal hebben 78 leerlingen de empowerment training afgerond en 36 leerlingen het coachingstraject. In de grote vakantie hebben 27 leerlingen de residentiële empowerment training volbracht. En niet te vergeten, we hebben het YES opleidingstraject voor het trainersteam weer uitgevoerd.

Training in Nederland
Wings of Support (WOS) heeft het mogelijk gemaakt dat twee van de YES trainers in juli naar Nederland konden vliegen. NTI/NLP te Limmen heeft Rachel en Britney de kans gegeven om 8 dagen lang getraind te worden in nieuwe technieken voor hun verdere persoonlijke en professionele groei.

Rachel en Britney hebben op hun beurt weer een workshop dag geven aan het complete YES team. Deze vorm van ondersteuning aan YES is van onschatbare waarde voor de verdere ontwikkeling van het team.
Gran tangi WOS en NTI/NLP!

Belangrijke mensen voor YES
Het is onmogelijk om deze nieuwsbrief af te sluiten zonder aandacht te geven aan twee belangrijke mensen voor YES. De afgelopen 3 projectjaren is Curiel-Sibilo onze hoofddonor geweest. Hun voorzitter Aart Blom is verschillende malen bij ons in Suriname geweest om onze projecten te bezoeken. Zijn wezenlijke interesse in het werk van YES was hartverwarmend. Zonder de significante financiële bijdrage van Curiel-Sibilo had YES nooit al haar projecten kunnen realiseren, onze dank is enorm! En Aart, wij hopen je toch nog op een dag weer in Suriname terug te zien!

In juli heeft onze inmiddels oud-voorzitter moeten besluiten om Suriname voorlopig te verlaten. Tille van Horenbeeck was vier jaar lang de voorzitter van het YES bestuur. Ze heeft met haar ongelofelijke dosis kennis, grenzeloze inzet en vurige passie voor het onderwijs en de ontwikkeling van Suriname, YES als organisatie op een level gebracht zoals niemand anders dat had gekund. De juiste woorden vinden om haar te bedanken voor zo een enorme bijdrage is eigenlijk niet haalbaar….Tille, namens ons allemaal: THANK YOU!!!

Iedereen heel veel dank voor jullie support en interesse, kijk voor een wekelijkse update over onze projecten op onze Facebook pagina.
Een warme brasa uit Suriname,

Apana van Leeuwaarde

 

Delen: