YES IGROW
Het is YES al heel lang duidelijk dat het zeer belangrijk is voor Suriname om een breed gedragen samenwerking neer te zetten, die problemen in het onderwijs kan aanpakken. Toen YES benaderd werd om haar expertise in te zetten voor het IGROW-(initiatief gender responsief onderwijs)-project was er dan ook geen twijfel bij het bestuur en het trainersteam. We zijn 1 maart gestart met de voorbereidingen en de komende twee schooljaren werkt YES op drie van de tien projectscholen.
      

IGROW is een project van VVOB (Vlaamse vereniging voor ontwikkelingssamenwerking en technische bijstand), en het Institute for Graduate Studies and Research. Samen met de 3 lokale organisaties, YES, stichting Lobi en stichting Pro health, worden in Suriname de krachten gebundeld om gender-gerelateerd geweld aan te vechten, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te promoten, bij adolescenten in het lager beroepsonderwijs.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en gecofinancierd door VVOB. Voor meer informatie kijk op www.vvob.be

Lilian Wolf viert haar 75e verjaardag en maakt er ook voor YES een feest van!
Tijdens haar overwintering in Suriname, januari dit jaar, was Lilian Wolf aanwezig bij de eindpresentaties van onze leerlingen.
Haar enthousiasme over de projecten van YES is enorm groot. Zij kwam met het lumineuze idee om op haar “bigi yari”-verjaardagsfeest op 28 mei al haar gasten i.p.v. van een cadeau voor haar, een donatie te vragen voor YES!
Iris Römer en Riël Lamur van stichting YES-NL waren op het feest aanwezig om een presentatie te geven over onze projecten in Suriname.
YES wil ook via deze weg Lilian Wolf en haar vrienden & familie ontzettend bedanken voor het feestelijk gedoneerde bedrag van maar liefst 1700 Euro!!

Het coachingstraject
In maart zijn we gestart met 35 leerlingen om ze te coachen in hun studieplanning op weg naar het eindexamen, het vergroten van hun vermogen tot zelfanalyse en het verbeteren van hun meest dierbare relaties. De stappen die ze maken zijn overtuigend en de inzichten die zij zich eigen maken, inspireren niet alleen henzelf en hun medeleerlingen, maar ook de coaches! Het traject duurt tot aan de start van het examen.

Juni de laatste maand voor de start van de eindexamens
In deze maand is YES er niet alleen voor de leerlingen die zich in hebben geschreven voor onze langlopende empowerment trajecten. Wij bieden de scholen een programma aan waarbij wij een hele schooldag met alle leerlingen die eindexamen moeten doen aan de slag gaan. De kick-off was 1 juni met de motivatiedag voor de leerlingen van MULO Geyersvlijt. Het was een zeer vruchtbare dag waarbij de leerlingen tools hebben gekregen om hun afleidingen de baas te blijven en 100% focus te behouden. Ze hebben hun interne en externe hulpbronnen scherp in kaart weten te brengen. And last but not least… ze hebben nu het zelfvertrouwen. Ook al zijn de omstandigheden voor iedereen verschillend, ze hebben het allemaal in zich om hun diploma dit jaar te halen!

Een zware tijd
Suriname verkeert momenteel in een diepe economische crisis die ons allemaal raakt. We hebben te kampen met een inflatie van 60%! Het einde van deze crisis is helaas voorlopig nog niet in zicht. Er hebben veel protestdemonstraties plaatsgevonden en vooral de leerkrachten hebben een aantal stakingsperiodes gehad. In de maand februari staan normaliter de empowerment trainingen voor de leerkrachten op ons jaarprogramma. We hebben helaas moeten constateren dat er dit jaar bij de inschrijvingen niet genoeg animo onder de leerkrachten was, om in deze moeilijke tijd ervoor te kiezen in zichzelf te investeren.
Deze zware tijd geeft YES een nog grotere motivatie om te zorgen dat zij haar bijdragen kan blijven leveren aan de ontwikkeling van de jeugd en dat zij haar projecten kan blijven uitvoeren!

YES WE CAN!
Iedereen heel veel dank voor jullie support en interesse, kijk voor een wekelijkse update over onze projecten op onze Facebookpagina.
Een warme brasa uit Suriname,

Apana van Leeuwaarde

Delen: