YES publiceert regelmatig een jaarverslag. Niet alleen onze donateurs en sponsors, maar ook belangrijke instituten, hulpinstellingen en fondsen stellen dat op prijs. Hier vindt het Jaarverslag 2018.

Delen: