YES publiceert elk jaar een jaarverslag voor onze donateurs, belangrijke instituten en fondsen.

Hier vindt u het jaarverslag 2019-2020.

Delen: