Eind oktober is YES gestart met haar nieuwe projecten. Voor het is eerst op 3 MULO scholen tegelijk! De George Asin, de Wim Bos Verschuur en de Mgr. Wulfingh school. Liefst 120 leerlingen uit de 4e  klas nemen vol enthousiasme deel aan onze empowerment trainingstrajecten.

Het traject is zo op gebouwd dat de foto1leerlingen steeds meer inzicht krijgen in hun eigen  patronen. Het wordt ze ook steeds duidelijker hoeveel we als mensen allemaal met elkaar overeenkomstig hebben en hoe eerlijke communicatie ons kan helpen bij het oplossen van problemen. Ze ontdekken hun eigen kwaliteiten en worden zich bewust van de keuzes die zij hebben.

De leerlingen gaan zichtbaar anders met elkaar om en er wordt veel wel en wee met elkaar gedeeld. Veel van de leerlingen geven aan dat ze graag zouden willen dat hun ouders en leerkrachten ook een YES training kunnen volgen……

Amsterdam

YES foto 2was ook dit jaar weer in Nederland om al onze YES donateurs persoonlijk verslag uit te brengen over onze projecten. De avond, met dank aan Mister Kitchen voor de top locatie en de heerlijke hapjes,was succesvol  en hart verwarmend. De donateurs hebben op gulle wijze het laatste gat in onze begroting van dit schooljaar gedicht. Wij zullen nooit vergeten dat onze privé donateurs ervoor hebben gezorgd dat YES heeft kunnen starten in 2011 en dat zij ons altijd trouw zijn blijven steunen! Ontzettend bedankt iedereen!

Fondsen

We zijn er trots op dat de projecten van YES sinds dit foto 3schooljaar ook financieel gedragen worden door het SKAN fonds, adviesbureau Seinpost en  WOS: Wings of Support. Op 30 oktober is WOS bij ons in Suriname het project komen bezoeken en werd ontvangen met een spontane staande ovatie van de leerlingen. We zijn erg blij met deze 3 financiële injecties waardoor YES de duurzaamheid van haar projecten vorm kan geven. De afdeling jeugd van advies bureau Seinpost.

richt zich op het gehele continuüm dat betrekking heeft op opvoeden en opgroeien: van preventief jeugdbeleid tot repressieve jeugdinterventies. YES ziet er zeer naar uit om in de toekomst ook samen met Seinpost te gaan kijken naar kennisoverdracht .

YES team

Het YES trainersteam heeft 2 nieuwe mannen aan boord:  Imro Ritfeld en Earl Jacott zetten zich vol overgave in om zich het YES curriculum eigen te maken en met veel passie de jongeren te inspireren en te coachen. Op 14 en 15 december jl. heeft er weer een trainersweekend plaatsgevonden, zodat wij ook als team blijven groeien.  Wij kunnen met overtuiging zeggen dat dit team zeer complementair is en de potentie heeft om de groei van YES in de toekomst te kunnen dragen.

foto 4
YES is van mening dat je pas een echt sterke coach/trainer kunt zijn als je de commitment hebt om jezelf te blijven ontwikkelen. De YES trainersweekenden  zijn  gericht op zelfreflectie, vakinhoudelijke  ontwikkeling en het versterken van de team cohesie.  Er was veel vertrouwen: niemand schroomde voor het doen van diepte- analyses met betrekking tot de eigen ontwikkelingsprocessen. We hebben veel van en met elkaar kunnen leren en ons kunnen voorbereiden op het volgende kwartaal.

YES bestuur

Het YES bestuur is  intensief aan het werk gegaan met het ontwikkelen van een gedegen  vijfjarenplan en een daarbij behorende begroting. Nu YES haar 3e schooljaar draait is het van groot belang om visie te bepalen met betrekking tot groei en duurzaamheid. YES wil haar doelgroep gaan uitbreiden.

Het is van groot belang dat YES in de komende jaren capaciteit ontwikkelt om ouders en leerkrachten trainingen aan te bieden. YES wil ook doorgroeien naar trajecten voor 5 jarenplan weblogrisicojongeren met specifieke problematiek en complexere hulpbehoeften. We denken hierbij o.a. aan jongeren in de gevangenis. YES streeft ernaar om in 2018 voor minimaal 500 Surinaamse jongeren verschil te kunnen maken in hun kansen op het gebied van sociale en maatschappelijke participatie via een gericht trainings-, coachings- en hulpverleningstraject.

YES wenst iedereen een 2014 waarin wij onszelf verrassen met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.
Een jaar waarin wij elkaar inspireren en voor elkaar zorgen.

YES WE CAN!
Wan bun nyun yari
Happy new year!

Delen: