Het YES bestuur is intensief aan het werk gegaan met het ontwikkelen van een gedegen vijfjarenplan en een daarbij behorende begroting. Nu YES haar 3e schooljaar draait is het van groot belang om visie te bepalen met betrekking tot groei en duurzaamheid. YES wil haar doelgroep gaan uitbreiden. Het is van groot belang dat YES in de komende jaren capaciteit ontwikkelt om ouders en leerkrachten trainingen aan te bieden. YES wil ook doorgroeien naar trajecten voor risicojongeren met specifieke problematiek en complexere hulpbehoeften. We denken hierbij aan jongeren in de gevangenis. YES streeft ernaar om in 2018 voor minimaal 500 Surinaamse jongeren verschil te kunnen maken in hun kansen op het gebied van sociale en maatschappelijke participatie via een gericht trainings-, coachings- en hulpverleningstraject.

YES wenst je een 2014 waarin je jezelf verrast met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.
Een jaar waarin wij elkaar inspireren en voor elkaar zorgen.

YES WE CAN!

Wan bun nyu yari

Happy new year!

Stichting Youth Empowerment Suriname

Delen: