Missie en doelstelling

Stichting Youth Empowerment Suriname (YES) wil een effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de jeugd in Suriname. En daardoor hun mogelijkheden van slagen in het onderwijs verhogen en hun kansen in de maatschappij vergroten.

YES levert deze bijdrage door het aanbieden van intensieve trainingen, workshops en coaching trajecten aan de jeugd in Suriname. Hierin staat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld centraal, waardoor jongeren zich bewust worden van hun kwaliteiten en talenten. De trajecten bieden jongeren de kans om zich op een krachtige manier te ontwikkelen en stelt hun in staat om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij. De trajecten helpen eveneens te voorkomen dat sommige jongeren vervroegd uit het schoolsysteem vallen.

YES  rekent tot haar doelgroep alle jongeren in Suriname tussen de 15 jaar en 20 jaar, waarbij zij zich met name richt op de jongeren die door hun sociaal maatschappelijke achtergrond kampen met meervoudige problematiek en daardoor kwetsbaarder zijn.

In Suriname gaan kinderen na de basisschool naar het voortgezet onderwijs junioren (MULO en LBO). Na het behalen van hun einddiploma kunnen zij naar het voortgezet onderwijs senioren (HAVO en VWO)

Het algemene onderwijs in Suriname is erg gericht op kennisoverdracht. Er is nauwelijks tot geen aandacht voor thema’s als persoonlijke ontwikkeling, ontdekken van je talenten, communiceren en omgaan met emoties en conflicten. Veel jongeren in Suriname gaan niet naar het Voortgezet Onderwijs Senioren en vinden het lastig om goede levenskeuzes te maken. Zij ervaren een enorm gebrek aan begeleiding op sociaal-emotioneel vlak. Het drop-out percentage binnen het Voortgezet Onderwijs Junioren is erg hoog. Er is grote winst te behalen met preventieve interventies en programma en dit is precies waar YES zich op richt: een preventieve aanpak.

Methodiek

In de trainingen en coachingtrajecten wordt gebruikt gemaakt van verschillende methodes. Naar gelang het leerniveau en de leeftijdscategorie wordt de training op maat geschreven. Er wordt gewerkt op basis van intensief interactief leren.

Inhoudelijk zijn de hoofdlijnen:

  • Conflicthantering: op een nieuwe manier kijken naar conflicten, namelijk als een mogelijkheid om te leren. Door conflicten te kunnen transformeren betere en sterkere relaties op kunnen bouwen.
  • Gedragspatronen: inzicht krijgen in je eigen (belemmerende) gedragspatronen en sterk en bewust keuzes kunnen maken. Er wordt o.a. gewerkt met de kernkwadrant van Daniel Ofman.
  • Communicatie: bewust worden van de verschillende vormen van communicatie. Je mening leren verwoorden en emoties te uiten. Er wordt o.a. gewerkt met de communicatie methodiek van Marshall Rosenberg.
  • Doelen: het kunnen stellen en plannen van je persoonlijke doelen. Er wordt o.a. gewerkt met de Smart methode.
  • Leiderschap: begrijpen wat persoonlijk leiderschap inhoudt, bewust worden van je eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Inzicht krijgen in keuzes en verantwoordelijkheid.

De residentiële empowerment training

Sinds 2015 geeft YES ook een residentiële empowermenttraining. Deze training vindt plaats in de grote vakantie. want een specifieke groep jongeren is meer gebaat bij een empowermenttraining die residentieel wordt uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de jongeren niet naar huis gaan en voor de duur van de training aanwezig blijven op de locatie. In een residentiële training bestaat ook een grotere mogelijkheid om dieper in te gaan op de problematiek van de jongeren doordat er o.a. meer ruimte in het curriculum is voor het fysiek uiten van emoties. De jongeren worden geselecteerd van verschillende scholen en tehuizen. Het vervolg van de residentiële empowermenttraining bestaat uit follow-up trainingsdagen verspreid over drie maanden, met als doel de jongeren hun motivatie en doorzettingsvermogen verder te kunnen versterken en de jongeren te coachen in de uitdagingen die zij in de praktijk van hun dagelijks leven tegenkomen.

Jaarverslag 2019-2020

Ons projectjaar loopt gelijk met het Surinaamse schooljaar van 1 oktober tot en met 30 september. Door de COVID-19 pandemie waren alle scholen in Suriname gesloten vanaf maart 2020 voor de rest van het schooljaar. Het projectjaar 2019-2020 is een jaar geweest zoals nooit tevoren.

Het YES jaarverslag 2019-2020 Lees hier het hele verslag (pdf in nieuwe tab).

 

Delen: