Update: Schooljaar (filmpje!), Kwaku, Training, “Resi”, Igrow!

Blogs van Apana van Leeuwaarde Door 3 oktober 2018 & Reacties

Hallo vrienden en donateurs van YES. Er is weer veel gebeurd in de afgelopen weken. Hierbij een kort overzicht.

De empowerment training
Het nieuwe schooljaar 2018/2019 is deze week begonnen maar we kijken nog even terug op het laatste kwartaal van het afgelopen YES jaar. Tachtig jongeren hebben drie-en-een-halve maand keihard gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling en succesvol hun eindcertificaat behaald. In juli hebben zij met heel veel trots hun eindpresentaties gegeven voor hun ouders en familie. In de video een impressie van hun verworven zelfvertrouwen.

YES-NL op het Kwaku festival 2018
Het Kwaku festival is al jaren een heel druk bezocht festival waar voetbal, muziek, eten en cultuur elkaar ontmoeten. Het festival in Amsterdam Zuidoost had dit jaar voor het eerst “Het Suriname Paviljoen” waar Surinaamse organisaties en bedrijven zichzelf konden presenteren. En natuurlijk heeft het bestuur van YES-NL deze kans met beide handen aan gegrepen om het werk van YES meer bekendheid te geven en donaties binnen te halen. 4 weekenden hebben zij samen met een hele groep vrijwilligers gelden binnen gehaald en vruchtbare netwerk contacten gelegd.

NTI NLP
Het YES coaches team heeft Limmen (in NL) weer even een Surinaams tintje mogen geven. In augustus was het de beurt aan het coaches team om zich nog verder te ontwikkelen. Ondertussen was YES al voor het derde jaar te gast bij het NTI/NLP in Limmen. Niet alleen door hun geweldige support, maar ook dankzij de support van de Wings of Support hebben dit jaar drie YES-coaches de volledige NLP Practitioner training kunnen afronden. Zij hebben flinke stappen gemaakt in hun persoonlijke groei. En zijn met een koffer vol tools terug gekomen om in te kunnen zetten bij de empowerment van onze jongeren.

Het YES pareltje: de “Resi”
In september was het weer tijd voor onze residentiële empowerment training. De trouwe YES volgers weten inmiddels dat wij “resi” sinds 2015 een keer per jaar uitvoeren in de grote vakantie. Dat allemaal dankzij de financiering van de Rotary club Paramaribo Central, stichting Wan ‘Atti en stichting YES-NL.
Dertig jongeren en tien YES coaches/trainers verblijven vier dagen op het Kennedy internaat voor een zeer intensief programma. Er zijn tranen gevloeid, er zijn grote stappen gezet en de jongeren hebben hun eigen kracht en mogelijkheden ontdekt. De gehele training eindigt in december na de drie follow-up dagen, maar voor die tijd wordt er een video (in nieuwe stijl) op de website geplaatst.

Start tweede jaargang YES-IGROW
Vanaf half oktober tot eind februari gaat YES weer van start met de uitvoer van IGROW. Een project over Gender-based violence (GBV) en Sexual reproductive health and rights (SRHR). Door de ervaring die wij hebben opgedaan tijdens de pilot in het vorige schooljaar kijken we met vertrouwen uit naar deze drukke periode. YES zal 300 jongeren trainen op drie verschillende scholen uit het Lager Beroeps Onderwijs(LBO). Het project wordt gefinancierd door de EU en De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB). Er doen tien scholen mee en de aanpak is schoolbreed, er wordt gewerkt met leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en ouders.

Iedereen weer heel veel dank voor jullie support en interesse, kijk voor een wekelijkse update over onze projecten op onze Facebook pagina. En als u een donatie wilt doen (dat zouden we zeer waarderen), klik dan op steun YES.

YES WE CAN!
Apana van Leeuwaarde

Delen:

IGROW: JONGEREN GROEIEN (EN YES OOK)

Blogs van Apana van Leeuwaarde Door 17 mei 2018 Geen reacties

  • YES deed mee aan een bijzonder project: IGROW. Gefinancierd door de EU én door Vlaanderen. Het was niet gemakkelijk maar we groeiden boven onszelf uit.
  • Vervolgens was YES in Brussel. De presentatie door Rachel Wiitenberg van YES was een groot succes.
  • Ook in Suriname beginnen nu de eindexamens. YES gaf speciale motivatie-sessie en zag het zelfvertrouwen groeien.
  • Inmiddels zijn we terug bij ons vertrouwde maar ook veranderde jaarprogramma. We zijn gestart met 80 enthousiaste jongeren op twee verschillende MULO scholen.

IGROW
De eerste pilot van IGROW hebben wij in maart met succes afgerond. Het waren maanden met heel veel uitdagingen en veel groei voor ons als team. Het is niet gemakkelijk om met complexe onderwerpen als Gender Based Violence (GBV) en Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR) aan de slag te gaan met jongeren uit het lager beroepsonderwijs (LBO).
YES werkt in haar eigen projecten altijd met jongeren die zelf kiezen voor deelname aan onze naschoolse trainingen. In het IGROW project gaven wij de trainingen tijdens schooltijd en hadden de jongeren geen vrije keus om mee te doen. Met veel creativiteit en de nodige flexibiliteit is het YES gelukt om een bewustwordingsproces bij de leerlingen op gang te brengen.
In hun schriftelijke eindevaluaties hebben bijna alle 317 leerlingen aangegeven dat ze heel veel hebben geleerd en graag nog een training zouden willen volgen. Het IGROW project in zijn totaliteit vindt plaats van maart 2017 tot oktober 2019 en wordt gefinancierd door de EU en De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB). Er doen 10 scholen mee en de aanpak is schoolbreed, er wordt gewerkt met leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en ouders. In het schooljaar 2018/2019 zal YES een 2e IGROW empowerment traject uitvoeren.

YES als expert te gast in Brussel
eNSPIRED is het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen in België. Jaarlijks nodigt VVOB een delegatie van een van haar partnerlanden uit voor een diepgaande dialoog over een actueel thema binnen gelijke onderwijskansen. Tijdens de leerweek vinden workshops, uitwisselingsmomenten en panelgesprekken plaats, waarbij de lerarenopleiders, pedagogisch begeleidingsdiensten en (toekomstige) leraren intensief uitwisselen en in dialoog gaan. Het was een eer voor YES om onze trainer Rachel Wittenberg af te mogen vaardigen om een aantal workshops te geven in Brussel. Het onderwerp van deze leerweek was “kwetsbare jongeren”. We zijn ontzettend blij dat wij onze visie en methodes hebben kunnen delen met mensen uit het Belgische onderwijsveld. En dat YES hiermee heeft bijgedragen aan nog meer inzicht over hoe wij effectief kunnen werken met deze doelgroep.

Motivatie sessies voor eindexamenleerlingen
Regelmatig vragen scholen ons of wij motivatie sessies willen geven aan hun eindexamen leerlingen. In de afgelopen jaren hadden wij daar niet alle mogelijkheden toe, omdat wij ons concentreerden op langere empowerment trajecten. Doordat wij nu partners zijn in het IGROW project hebben wij ons regulier programma per schooljaar moeten aanpassen.
YES heeft nu een reeks workshops kunnen ontwikkelen waarin wij alleen focussen op jongeren heel intensief motiveren voor het behalen van hun eindexamen. Interne en externe hulpbronnen scherp in kaart brengen, realistisch leren plannen en je aan je planning houden, samenwerken, je kwaliteiten kennen en ze weten in te zetten, bewust worden van de kracht van je eigen gedachten en nog veeeel meer. Prachtig om het geloof in eigen kunnen terug te zien komen bij de jongeren die misschien niet de beste cijfers hebben gehaald voor hun S.O.’s, maar nu wel weten dat ook zij het examen wel degelijk kunnen halen!

Empowermenttraining nu voor de 3e klassen
In het kader van ons gewijzigd jaarprogramma geeft YES dit schooljaar onze empowerment training aan de leerlingen van de 3e klassen. We zijn direct na de paasvakantie gestart met 80 enthousiaste jongeren op twee verschillende MULO scholen in Paramaribo. Jongeren die niet altijd de perfecte omstandigheden hebben, maar een geweldige intrinsieke drive hebben om zich te willen ontwikkelen.
We hebben deze training tot 14 weken gemaakt in plaats van 12 weken, dus nog meer ruimte om alles eruit te halen wat er in zit aan mogelijkheden met deze groep!

De economische crisis woekert voort in Suriname. Het is voelbaar en zichtbaar op alle vlakken in de samenleving en zeker ook bij onze jongeren. Het YES team is zich ervan bewust dat het een edele taak is om met de jeugd van ons land te werken. Zij zullen uiteindelijk de toekomst zijn van Suriname!
YES WE CAN!
Iedereen heel veel dank voor jullie support en interesse, kijk voor een wekelijkse update over onze projecten op onze Facebook pagina. En als u een donatie wilt doen klik dan op steun YES

Een warme brasa uit Suriname,

Apana van Leeuwaarde

 

Delen:

Groeien onder druk

Blogs van Apana van Leeuwaarde Door 5 november 2017 & Reacties

Het heeft wat langer geduurd dan de bedoeling was, maar hier is dan eindelijk een video van de residentiële empowerment training 2017. 27 jongeren hebben keihard gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling en moedige stappen gezet. De 4-daagse training die eind augustus heeft plaatsgevonden staat niet op zichzelf. De jongeren volgen ook nog 3 follow-up trainingsdagen verspreid over de rest van het jaar. Tijdens deze verdiepingsdagen gaan wij onder andere verder aan de slag om de jongeren te coachen in hun uitdagingen die ze tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Op de laatste follow-up dag op 16 december zullen ze de eindtoets doen en krijgen zij hun certificaat.

YES heeft een extreem drukke periode achter de rug
In de vorige nieuwsbrief maakten wij al bekend dat YES sinds 1 maart naast haar reguliere projecten ook bezig is geweest met de intensieve voorbereidingen van het IGROW project. Een bijzonder belangrijk project voor Suriname. Afgelopen week was het eindelijk zover: 30 oktober 2017 heeft de feestelijke launch plaatsgevonden. De rol van YES binnen het IGROW project is het geven van empowerment trainingen waarbij jongeren bewust gemaakt worden over Gender Based Violence (GBV) en Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR). De training zal een bijdrage leveren aan het hoofddoel van het project: “Samenwerken aan een veilige school”. De YES-IGROW training duurt 20 weken. We werken vanaf nu elke week met meer dan 300 leerlingen op 3 verschillende LBO scholen.

De projecten in het schooljaar 2016/2017
We kunnen terugkijken op een bewogen en succesvol projectjaar. De vele stakingen in het onderwijs, een van de gevolgen van de diepe economische malaise waarin Suriname verkeert, maakte het uitvoeren van onze projecten er niet makkelijker op. Door deze situatie zijn de geplande empowerment trainingen voor de leerkrachten helaas niet doorgegaan. Wel hebben wij alle projecten met de leerlingen kunnen uitvoeren op onze twee projectscholen. In totaal hebben 78 leerlingen de empowerment training afgerond en 36 leerlingen het coachingstraject. In de grote vakantie hebben 27 leerlingen de residentiële empowerment training volbracht. En niet te vergeten, we hebben het YES opleidingstraject voor het trainersteam weer uitgevoerd.

Training in Nederland
Wings of Support (WOS) heeft het mogelijk gemaakt dat twee van de YES trainers in juli naar Nederland konden vliegen. NTI/NLP te Limmen heeft Rachel en Britney de kans gegeven om 8 dagen lang getraind te worden in nieuwe technieken voor hun verdere persoonlijke en professionele groei.

Rachel en Britney hebben op hun beurt weer een workshop dag geven aan het complete YES team. Deze vorm van ondersteuning aan YES is van onschatbare waarde voor de verdere ontwikkeling van het team.
Gran tangi WOS en NTI/NLP!

Belangrijke mensen voor YES
Het is onmogelijk om deze nieuwsbrief af te sluiten zonder aandacht te geven aan twee belangrijke mensen voor YES. De afgelopen 3 projectjaren is Curiel-Sibilo onze hoofddonor geweest. Hun voorzitter Aart Blom is verschillende malen bij ons in Suriname geweest om onze projecten te bezoeken. Zijn wezenlijke interesse in het werk van YES was hartverwarmend. Zonder de significante financiële bijdrage van Curiel-Sibilo had YES nooit al haar projecten kunnen realiseren, onze dank is enorm! En Aart, wij hopen je toch nog op een dag weer in Suriname terug te zien!

In juli heeft onze inmiddels oud-voorzitter moeten besluiten om Suriname voorlopig te verlaten. Tille van Horenbeeck was vier jaar lang de voorzitter van het YES bestuur. Ze heeft met haar ongelofelijke dosis kennis, grenzeloze inzet en vurige passie voor het onderwijs en de ontwikkeling van Suriname, YES als organisatie op een level gebracht zoals niemand anders dat had gekund. De juiste woorden vinden om haar te bedanken voor zo een enorme bijdrage is eigenlijk niet haalbaar….Tille, namens ons allemaal: THANK YOU!!!

Iedereen heel veel dank voor jullie support en interesse, kijk voor een wekelijkse update over onze projecten op onze Facebook pagina.
Een warme brasa uit Suriname,

Apana van Leeuwaarde

 

Delen:

Igrow, Bigi Yari, examens en… een zware tijd

Blogs van Apana van Leeuwaarde Door 5 juni 2017 Geen reacties

YES IGROW
Het is YES al heel lang duidelijk dat het zeer belangrijk is voor Suriname om een breed gedragen samenwerking neer te zetten, die problemen in het onderwijs kan aanpakken. Toen YES benaderd werd om haar expertise in te zetten voor het IGROW-(initiatief gender responsief onderwijs)-project was er dan ook geen twijfel bij het bestuur en het trainersteam. We zijn 1 maart gestart met de voorbereidingen en de komende twee schooljaren werkt YES op drie van de tien projectscholen.
      

IGROW is een project van VVOB (Vlaamse vereniging voor ontwikkelingssamenwerking en technische bijstand), en het Institute for Graduate Studies and Research. Samen met de 3 lokale organisaties, YES, stichting Lobi en stichting Pro health, worden in Suriname de krachten gebundeld om gender-gerelateerd geweld aan te vechten, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te promoten, bij adolescenten in het lager beroepsonderwijs.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en gecofinancierd door VVOB. Voor meer informatie kijk op www.vvob.be

Lilian Wolf viert haar 75e verjaardag en maakt er ook voor YES een feest van!
Tijdens haar overwintering in Suriname, januari dit jaar, was Lilian Wolf aanwezig bij de eindpresentaties van onze leerlingen.
Haar enthousiasme over de projecten van YES is enorm groot. Zij kwam met het lumineuze idee om op haar “bigi yari”-verjaardagsfeest op 28 mei al haar gasten i.p.v. van een cadeau voor haar, een donatie te vragen voor YES!
Iris Römer en Riël Lamur van stichting YES-NL waren op het feest aanwezig om een presentatie te geven over onze projecten in Suriname.
YES wil ook via deze weg Lilian Wolf en haar vrienden & familie ontzettend bedanken voor het feestelijk gedoneerde bedrag van maar liefst 1700 Euro!!

Het coachingstraject
In maart zijn we gestart met 35 leerlingen om ze te coachen in hun studieplanning op weg naar het eindexamen, het vergroten van hun vermogen tot zelfanalyse en het verbeteren van hun meest dierbare relaties. De stappen die ze maken zijn overtuigend en de inzichten die zij zich eigen maken, inspireren niet alleen henzelf en hun medeleerlingen, maar ook de coaches! Het traject duurt tot aan de start van het examen.

Juni de laatste maand voor de start van de eindexamens
In deze maand is YES er niet alleen voor de leerlingen die zich in hebben geschreven voor onze langlopende empowerment trajecten. Wij bieden de scholen een programma aan waarbij wij een hele schooldag met alle leerlingen die eindexamen moeten doen aan de slag gaan. De kick-off was 1 juni met de motivatiedag voor de leerlingen van MULO Geyersvlijt. Het was een zeer vruchtbare dag waarbij de leerlingen tools hebben gekregen om hun afleidingen de baas te blijven en 100% focus te behouden. Ze hebben hun interne en externe hulpbronnen scherp in kaart weten te brengen. And last but not least… ze hebben nu het zelfvertrouwen. Ook al zijn de omstandigheden voor iedereen verschillend, ze hebben het allemaal in zich om hun diploma dit jaar te halen!

Een zware tijd
Suriname verkeert momenteel in een diepe economische crisis die ons allemaal raakt. We hebben te kampen met een inflatie van 60%! Het einde van deze crisis is helaas voorlopig nog niet in zicht. Er hebben veel protestdemonstraties plaatsgevonden en vooral de leerkrachten hebben een aantal stakingsperiodes gehad. In de maand februari staan normaliter de empowerment trainingen voor de leerkrachten op ons jaarprogramma. We hebben helaas moeten constateren dat er dit jaar bij de inschrijvingen niet genoeg animo onder de leerkrachten was, om in deze moeilijke tijd ervoor te kiezen in zichzelf te investeren.
Deze zware tijd geeft YES een nog grotere motivatie om te zorgen dat zij haar bijdragen kan blijven leveren aan de ontwikkeling van de jeugd en dat zij haar projecten kan blijven uitvoeren!

YES WE CAN!
Iedereen heel veel dank voor jullie support en interesse, kijk voor een wekelijkse update over onze projecten op onze Facebookpagina.
Een warme brasa uit Suriname,

Apana van Leeuwaarde

Delen:

Power, zenuwen, trots en… verkiezingen!

Blogs van Apana van Leeuwaarde Door 12 februari 2017 1 reactie

We zijn natuurlijk ook schooljaar 2016/2017 begonnen met onze empowermentprojecten. YES is op twee scholen aan het werk: De R.D. Simons school en de H.G. Sylvester school.
80 leerlingen uit de eindexamen klassen hebben gekozen om 12 weken lang een keer per week na school niet gaan chillen of te gaan slapen, maar keihard te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Met elkaar delen wat we moeilijk vinden in het leven. Leren hoe je op een nieuwe manier naar dingen kan kijken. Kwaliteiten van jezelf ontdekken en opeens veel meer mogelijkheden en keuzes zien. Geweldig om met deze powerrr jongeren te werken!

Zenuwen en… trots

Om na 12 weken hun certificaat te kunnen behalen moesten de leerlingen een presentatie geven van alle stof die ze geleerd hebben tijdens de training. Het publiek bestond uit hun ouders, familie, de schoolleiding en leerkrachten. De leerlingen waren ontzettend zenuwachtig, maar ze waren zich ook heel erg bewust dat ze het publiek echt wat te vertellen hadden. Dit was hun kans om volwassenen ook iets te mogen leren, het was hún show. Na afloop blaakte iedereen van trots: de leerlingen, de gasten en niet in de laatste plaats het YES team!

Certificaten met vlag en wimpel!

Onze laatste meeting van de training was een behoorlijk emotioneel samenzijn. Aan deze intense reis van 12 weken is een einde gekomen. Hier en daar werd er een traantje weg gepinkt. Sommige leerlingen zullen wij nog terug zien in een van onze volgende trajecten. Een ding is zeker: deze moedige jongeren hebben geweldige stappen gemaakt en zullen stappen blijven zetten om zo al hun doelen in het leven te bereiken. Zij hebben hun certificaten met vlag en wimpel verdiend!

Verkiezingen nationaal jeugdparlement 8 februari

In Suriname hebben wij sinds 2004 een jeugdparlement. In dit parlement zitten 29 vertegenwoordigers van uit alle 10 districten van Suriname. Zij hebben de taak om input te geven aan de regering t.a.v het jeugdbeleid en te kijken of voorgenomen beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Alhoewel geen makkelijke taak, wel een zeer belangrijke. We zijn dan ook blij dat 2 van onze oud-leerlingen op de kieslijst staan.
YES wenst Boaz Linger en Chrystal Bergen heel veel succes en roept alle jongeren van Suriname op om te gaan stemmen op 8 februari! YES WE CAN!

YES in het volgende kwartaal

In februari hopen we te starten met de empowerment training voor leerkrachten. Hierin bieden we leerkrachten nieuwe mogelijkheden van omgaan met “probleem”-gedrag van leerlingen, effectieve communicatie en nieuwe manieren om leerlingen te motiveren.
In maart gaat het 2e traject voor leerlingen van start. We gaan dan 12 weken lang met kleine groepjes van maximaal 7 leerlingen aan de slag met het coachingstraject. Hierin wordt er samen gekeken naar studieplanning en zaken die de leerlingen graag willen verbeteren in hun privéleven.
In de volgende blog vertellen we graag hoe deze twee trajecten zijn verlopen.
YES WE CAN!

Iedereen heel veel dank voor jullie interesse en support.

Brasa,

Apana van Leeuwaarde

Voor onze wekelijkse update kijk op onze facebook-pagina!

Delen: